ONLİNE MARKET PLATFORMU BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

 

İşbu Online Market Platformu Bayilik Sözleşmesinin(“Sözleşme”)  konusu, Online Market Platformu(Bundan böyle OMP olarak anılacaktır.) bayilik koşullarının,  Online Market Platformu Sağlayıcısı(Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.) ile Online Market Platfomu Kullanıcısı(Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır.) arasındaki hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

MADDE 2 - TARAFLAR

 

2.1-SATICI

İsim/Ünvan     :  Özbelli Grup Ltd. Şti.

Adresi             :  Barbaros Mh. Akzambak Sk. Uphill Towers B Blok, D:66 PK34746

İl/İlçe/Ülke      :  Ataşehir/İSTANBUL/TR

Telefon           :  0(212) 463 71 13
E-Posta          :  info@herkesemarket.com
Mersis No       :  
0668041088000001

 

2.2-ALICI
İsim/Ünvan     :  {{Uye_Isim_Unvan}}

Adresi             :  {{Uye_Adres}}

İl/İlçe/Ülke       :  {{Uye_İl_İlce_Ulke}}

Gsm No          :  {{Uye_Gsm_No}}

E-Posta           :  {{Uye_Eposta_Adresi}}

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI

 

Hizmetin Adı                        :  Online Market Platformu (OMP)

Hizmet Konusu                    :  E-Ticaret Platformu Kar Ortaklığı

OMP Ücreti                          :  5.900,00 TL  (Vergiler Dahil)

OMP İndirim Oranı               :  %50

OMP İndirimli Ücreti             :  2.950,00 TL  (Vergiler Dahil)

Yıllık Yenileme Ücreti           :  5.900,00 TL  (Vergiler Dahil)

Yenileme İndirim Oranı         :  %50

İndirimli Yenileme Ücreti       :  2.950,00 TL  (Vergiler Dahil)

Ödeme Şekli                         :  {{Odeme_Sekli}}

Sözleşme Süresi                   :  Belirsiz Süreli Sözleşme

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

 

4.1-  ALICI’nın sözleşme konusu hizmetin ifası için, hizmet bedelini eksiksiz ödemesi ve alınabilir alanadı(domain)’nı belirleyip SATICI’ya iletmesi gerekmektedir.

 

4.2- SATICI kendisine iletilen alanadı(domain)’ni 1(bir) yıl süre ile kiralayıp gerekli altyapı ve entagrasyonları tamamlayacaktır.

  

4.3- SATICI tarafından sağlanan altyapıya ilişkin yönetim paneli bilgileri, sözleşme tarihinden itibaren en geç 10(on) iş günü içerisinde ALICI’ya teslim edecektir. Aksi halde ALICI sözleşmeyi tek taraflı sonlandırıp, ücret iadesi talep edebilecektir.

 

4.4- ALICI, belirlediği alanadı(domain) ve altyapının kendisine ait olmadığını, yıllık yenileme ücretini ödememesi halinde, hiç bir hak iddia edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

4.5- ALICI, yıllık yenileme ücretini ödemek suretiyle sözleşme süresini uzatabilecektir. Yıllık yenileme ücreti ödendiği süre boyunca ALICI’nın hak ve yükümlülükleri devam edecektir. Aksi halde sözleşme fesh edilip, ALICI’nın bütün hakları sonlandırılacaktır.

 

4.6- Sözleşme konusu hizmetin devamı, yıllık yenileme ücretinin ödenmesine bağlı olup, yıllık yenileme ücreti maksimum (ÜFE+TÜFE)/2 oranında arttırılarak belirlenecektir.

 

4.7- SATICI, sözleşme konusu hizmetin sürekliliğini sağlayacak ve ürün çeşitliliği için yeni anlaşmalar yapacaktır. SATICI gerçekleştirdiği yeni tedarik anlaşmaları için ürün karlılığına göre ALICI’ya “OMP”sinden yapacağı cirodan %5 ile %30 arasında pay verceğini kabul ve beyan eder.

 

4.8- SATICI, gerçekleştirdiği tedarik anlaşmalarından, ALICI’ya verceği kar oranını, ALICI’nın yönetim panelinde bulunan “Ürünler” menüsünde yer alan “Ürünler Listesinde” ayrı ayrı göstererek bilgilendirecektir. SATICI, anlaşma ve koşulların değişmesine bağlı olarak, kar oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. SATICI, şeffaflık ilkesi gereği, değişen koşulları ALICI’ya bildirerek, kar oranlarındaki değişimin sebebi hakkında bilgilendirme yapacaktır. Güncel olarak yayınlanan kar oranları geçerli olup, ALICI değişen kar oranları nedeniyle itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

4.9- ALICI, SATICI bünyesinde faaliyet gösteren “OMP”lerin tamamında satılmak üzere tedarik anlaşması önerisinde bulunabiliecektir. Öngörülen uygun fiyat ve kaliteli ürün anlayışını sağlayan tedarikçi ile SATICI arasında tedarik anlaşması yapılması halinde, bu ürünler SATICI bünyesinde bulunan “OMP”lerin tamamında satışa sunulacaktır. Satışa sunulan ürünlerin karlılığına göre ALICI’ya, SATICI bünyesinde bulunan “OMP”lerin tamamında yapılacak anlaşmalı ürün satış cirolarından %1 ile %5 arasında kar payı verilecektir.

 

4.10- SATICI, ALICI önerisiyle gerçekleştirdiği tedarik anlaşmalarından, ALICI’ya verceği kar oranını, ALICI’nın yönetim panelinde bulunan “Üreticiler” menüsünde yer alan “Üreticiler Listesinde” ayrı ayrı göstererek bilgilendirecektir. SATICI, anlaşma ve koşulların değişmesine bağlı olarak, kar oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. SATICI, şeffaflık ilkesi gereği, değişen koşulları ALICI’ya bildirerek, kar oranlarındaki değişimin sebebi hakkında bilgilendirme yapacaktır. Güncel olarak yayınlanan kar oranları geçerli olup, ALICI değişen kar oranları nedeniyle itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

4.11- ALICI“OMP” reklam ve tavsiye satışı yetkisine sahiptir. Tavsiyesine bağlı olarak oluşan “OMP” için, reklam desteği ve tavsiye geliri olarak, %0,4 ile %20 arasında kar payı verilecektir.

 

4.12- SATICI, ALICI‘nın reklam ve tavsiyesiyle oluşan “OMP” satışları için, ALICI’ya verdiği kar payını, ALICI’nın yönetim panelinde bulunan “Tavsiye Gelirleri” bölümünde göstererek bilgilendirecektir. SATICI, kar oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel olarak yayınlanan kar oranları geçerli olup, ALICI değişen kar oranları nedeniyle itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

4.13- ALICI’nın reklam ve tavsiyesine bağlı oluşan “OMP”nin, sonraki yıllarda ödenecek olan yıllık yenileme ücretinden, ALICI’ya %0,4 ile %20 arasında kar payı verilecektir.

 

4.14- SATICI, ALICI‘nın reklam ve tavsiyesiyle oluşan “OMP” yıllık yenileme ücretleri için, ALICI’ya verdiği kar payını, ALICI’nın yönetim panelinde bulunan “Tavsiye Gelirleri” bölümünde göstererek bilgilendirecektir. SATICI, kar oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel olarak yayınlanan kar oranları geçerli olup, ALICI değişen kar oranları nedeniyle itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

4.15- SATICI, ALICI‘nın reklam ve tavsiyesiyle oluşan “OMP”lerinin satış cirolarından, ALICI’ya verdiği kar payını, ALICI’nın yönetim panelinde bulunan “Tavsiye Gelirleri” bölümünde göstererek bilgilendirecektir. SATICI, kar oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel olarak yayınlanan kar oranları geçerli olup, ALICI değişen kar oranları nedeniyle itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

4.16- SATICI, ALICI’ya ödeyeceği aylık kar paylarının toplamını vergi kesintisi olmadan ödeyecektir. SATICI tarafından yapılan ödemelerin, devlet tarafından belirlenen %10 gelir vergisi stopaj ödemesini gerçekleştirecektir. ALICI, kendi gelirlerini beyan ve ödeme sorumluluğuna sahiptir. ALICI’nın beyan ve ödemelerinden, SATICI sorumlu değildir ve sorumlu tutulamayacaktır.

 

4.17- ALICI tarafından sözleşme konusu hakkın devir ve takas edilmesi mümkün olup, değişim sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde değerlendirilip SATICI’nın onayı ile mümkün olacaktır. ALICI’nın ölümü halinde, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin, sözleşme devri yapılmak koşuluyla 1. derece aile bireylerinin kullanımına sunulacaktır.

4.18- ALICI sözleşme konusu hizmetin ifası noktasında; istek,öneri ve şikayetlerini, platfomun “İletişim” bölümünde yer alan “İleşim Formu” aracılığıyla iletebilecektir. SATICI talep edilen konuya ilişkin çözüm üretecek ve ALICI’nın formda belirttiği E-Posta adresi üzerinden iletecektir.

 

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

 

5.1- Yasal olarak kurulan satış sözleşmelerinin, kurulduğu tarihten itibaren, tüketici kanunları gereği 14 (on dört) gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır.

 

5.2- Cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde cayma hakkının kullanımı 14 (on dört) günlük süreyle bağlı olmayıp, bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonra sona ermektedir.

 

5.3- Elektronik ortamda anlık ifa edilen gayri maddi hizmetler için cayma hakkının kullanılamayacağı, cayma hakkı istisnaları listesinde yer almaktadır. İş bu elektronik ortamda anlık olarak ifa edilen gayri maddi “Online Market Platformu Bayilik Sözleşmesi”ne konu hizmetlerin, bu kapsamda değerlendirilip, cayma hakkının bulunmadığı açıkça belirtilmiştir. ALICI, cayma hakkı istisnası kapmasımdan bulunan bu hizmet için cayma hakkının olmadığını kabul ve beyan eder.

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Kanun’un 68. Maddesinde belirtilen değerlere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, genel olarak ise SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Kanun’un 68. Maddesi uyarınca belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır. Bu parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. Maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen değerleme oranında arttırılarak uygulanır:

 

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi ile 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Madde 6 uyarınca değeri 2.000 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.000 Türk Lirası ile 3.000 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaz. Tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar taraflar için bağlayıcıdır. Tüketiciler ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine de başvurabilirler.

 

b) Hiçbir parasal sınırlama öngörülmemekle beraber, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin olarak tüketici mahkemelerine başvurulabilir.

MADDE 7- YÜRÜRLÜK

7 (yedi) madde ve 5 (beş) sayfadan oluşan işbu Sözleşme {{Sozlesme_Tarihi}} tarihinde, tarafların elektronik ortamda onaylaması suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.


 

         ALICI                                                                                         SATICI

 

Özbelli Grup Ltd. Şti.                                                                  {{Uye_Isim_Unvan}}